Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Region: England, Wales and Northern Ireland

RE:QUEST

A space for resources to help RE teachers and their students explore the Christian faith
“A huge resource to treasure.”
Lat Blaylock, Editor, RE Today

We are delighted to share with you our library of resources. You can use the filter feature below to find topics most relevant to your curriculum.

Mary Jones

Y ferch o Gymru a ysbrydolodd sefydlu Cymdeithas y Beibl

Pwy oedd Mary Jones?

Beibl Mary Jones. Llun gan Llywelyn2000. Trwyddedig o dan y Drwydded Creative Commons.

Merch o Lanfihangel-y-Pennant, Gogledd Orllewin Cymru oedd Mary Jones (16 Rhagfyr 1784 – 28 Rhagfyr 1864). Gwehydd oedd ei thad, felly daeth o gartref cymharol dlawd.Roedd hi wir eisiau ei Beibl Cymraeg ei hun, felly fe arbedodd am chwe blynedd, yna aeth ar daith gerdded epig i gael un!

Pam fod Mary Jones yn Enwog?

Yn bymtheg oed, cerddodd yn droednoeth o'i thref enedigol i'r Bala i brynu ei Beibl gan Thomas Charles, gweinidog gyda'r Methodistiaid Cymraeg. Roedd y daith yn ymestyn dros chwe milltir ar hugain i gyd, a byth ers hynny mae ei stori wedi cael ei chofio gan bobl ledled y byd fel enghraifft o ymroddiad i Dduw.

Cynhyrfwyd Thomas gymaint gan ei hymroddiad, fe'i hysbrydolwyd i ffurfio sefydliad newydd yn 1804: Cymdeithas y Beibl. Fe’i sefydlwyd i gyflenwi Beiblau Cymraeg fforddiadwy i Gymru. Roedd y sylfaenwyr yn credu y dylai’r Beibl fod yn hygyrch i bawb. Mae Cymdeithas y Beibl yn dal ar waith heddiw, yng Nghymru a ledled y byd!

Delwedd gan Heflin Richards trwy Geograph. Trwyddedig o dan y Drwydded Creative Commons.

Sut mae Mary Jones yn cael ei Chofio Heddiw?

Mae Mary wedi dod yn eicon cenedlaethol, gyda’i stori’n cael ei dathlu a’i chofio ledled Cymru. Heddiw, gall pobl ymgymryd â Thaith Gerdded Mary Jones, lle mae pob cam o'r daith yn nodi arhosfan ar hyd taith wreiddiol Mary Jones.

Bydd pobl sy’n teithio i’w thref enedigol, Llanfihangel-y-Pennant, yn dod o hyd i Gofeb Mary Jones, sy’n coffau ei thaith a’r dylanwad a gafodd ar hanes crefyddol Cymru.

Gallwch ddod o hyd i fersiwn Saesneg o'r adnodd hwn yma.